AKTUALITY

Den otevřených dveří B

Vážení rodiče a děti, srdečně vás zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020


MŠ Benešovská – 31.3.2020  - 17 -19 hodin / informační schůzka, poté prohlídka školy/

 

MŠ Hradešínská  – 30.3.2020  - 17 -19 hodin/ informační schůzka, poté prohlídka školy/

 

MŠ Sychrov  – 3.4. 2020  - 17 -19 hodin/ informační schůzka, poté prohlídka školy/

 

MŠ Sychrov  -  4.4. 2020 – 10 – 12 hodin / setkání s rodiči a dětmi, loutkové divadlo od 10,10 hodin/

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ PRAHA 10 SE KONÁ 5.KVĚTNA OD 13 DO 18 HODIN

PRO VŠECHNY NAŠE ŠKOLY V MŠ NA SYCHROVĚ 10, PRAHA 10

 

Porucha telefonu

V případě poruchy pevné linky využijte mobilní telefon 776 753 084.

Prázdninový provoz 2020 B

MŠ Benešovská - provoz 1.7.- 3.7.2020 a od 17.8. do 21.8.2020

zápis 27.5.2020 od 13 hodin do 17 hodin v MŠ Na Sychrově 10, Praha 10


NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
ve školním roce 2019/2020

Zákonný zástupce do 20. května 2020 oznámí písemně ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělání a dochází tam) záměr dítě přihlásit k náhradnímu prázdninovému provozu v jiné MŠ a v žádosti uvede termín požadované docházky.
 
Od ředitelky MŠ obdrží potřebné dokumenty k zápisu do zvolené školy na prázdninový provoz.

Poté v níže uvedených termínech podá žádost o přijetí dítěte (spolu s evidenčním listem) do náhradního provozu v MŠ, která v daném období bude otevřena. Zároveň zaplatí v této MŠ úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a za školní stravování (stravné).

Za zapsané k náhradnímu provozu se považuje dítě, jehož zákonný zástupce odevzdal v náhradní MŠ žádost o přijetí dítěte, evidenční list, zaplatil školné i stravné a byl vyrozuměn o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném období.

Do každé MŠ s náhradním prázdninovým provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť. Výše školného a stravného bude zákonným zástupcům sdělena v kmenové škole po podání písemné žádosti k prázdninovému provozu.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k náhradnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které již dochází do některé z MŠ zřízení MČ Praha 10. Ředitelka MŠ může zapsat děti k náhradnímu prázdninovému provozu v konkrétním termínu pouze do výše kapacity MŠ, uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.

Zápisy k náhradnímu prázdninovému provozu se konají tyto dny v těchto mateřských školách (konkrétní hodiny naleznete na webových stránkách jednotlivých škol):

    • 21. května: MŠ Zvonková, MŠ Troilova a MŠ U Roháčových kasáren (pro termíny mezi 13.7. a 24.7.2020)
    • 26. května: MŠ Nučická, MŠ Tolstého a MŠ Vladivostocká (pro termíny mezi 27.7. a 7.8.2020)
    • 27. května: Na Sychrově pro termín 10. -14.8.2020 pro termín 17. - 21.4.2020 v MŠ Hradešínské a Benešovské se koná zápis také Na Sychrově, MŠ Kodaňská a MŠ Omská (pro termíny mezi 10.8. a 21.8.2020)

Náhradní prázdninový provoz v MŠ zřízených MČ Praha 10

Období
1.7. – 3.7. všechny  otevřené
(kromě MŠ U Vršovického nádraží z důvodu probíhající rekonstrukce pavilonu)
6.7. – 10.7. všechny MŠ zavřené
13.7. – 24.7. MŠ Zvonková, MŠ Troilova, MŠ U Roháčových kasáren
27.7. – 7.8. MŠ Nučická, MŠ Tolstého, MŠ Vladivostocká
10.8. – 21.8. MŠ Benešovská (MŠ Na Sychrově), MŠ Kodaňská, MŠ Omská
24.8. – 31.8. přípravný týden, všechny MŠ zavřené

 

Podkategorie