AKTUALITY

Malá technická univerzita

Pro děti ŽLUTÉ a ZELENÉ třídy jsme připravili měsíční pořady MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsme připravovali nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty.

 

Co program dětem přináší?

+ tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření

+ individuální přístup

+ práci samostatnou i ve skupinách

+ rozvoj prostorové orientace a představivosti

+ logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)

+ koncentrace pozornosti a vnímání

+ procvičování hrubé a jemné motoriky

+ rozvoj komunikačních dovedností

+ hodnocení a sebehodnocení dětí

Besedy o výchově S

Srdečně zveme všechny rodiče na odpolední setkání
 
BESEDA O VÝCHOVĚ
MŠ Na Sychrově 11.2.2020
od 16 do 17,30 hodin
 
Hlídání vašich dětí bude zajištěno do 17,30 hodin
 
Besedy vede psycholožka Mgr. et Mgr. Pavla Koucká,
autorka knih Zdravý rozum ve výchově, jak vychovávat děti v 21. století (Portál 2014) a Uvolněné rodičovství, rozumně, citlivě, s menším nasazením (Portál 2017).
 
Výchova k samostatnosti, odolnosti a zodpovědnosti
Rádi byste vychovali dítě, které umí vhodně komunikovat, řešit problémy? Které se nebojí jinakosti a má rozumné hodnoty? Které umí spolupracovat s druhými a zároveň zvládá i pracovat samostatně?
 
Na setkání s Vámi se těší ředitelka školy K.Voržáčková
 
 
 

Testy školní zralosti

 

  • středa 29.1. 2020 
  • úterý 11.2. 2020

dopoledne budou provedeny PPP Jabloňová, Praha 10 u dětí v posledním roce docházky do mateřské školy TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI.
Rodiče dětí, které se zúčastní, vyplní souhlas s provedením testu. 

5.2.2020 KARNEVAL

5.února dopoledne nás čeká

KARNEVAL PLNÝ SMÍCHU s programem 
kde  může každý radovat se, smát se  a dovádět. 

Maminky, připravte, prosím, dětem jednoduchou masku, kterou si oblékne při příchodu do MŠ.