AKTUALITY

Zápis třídní schůzka 3.9.2020

ZÁPIS Z INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 3.9.2020 – 2.TŘÍDA

 • sešit omluv – nachází se u vstupních dveří, zvlášť rozdělen na zápisy 1. a 2.třídy ;

            omlouvat děti do 8 hodin telefonicky (ne SMS či e-mail) nebo možno omluvy předepsat        

            k daným dnům dopředu, hlásit pravidelnosti v docházce třídní učitelce !

 • příchody dětí do 8:20 hodin, výjimky na 9:30 hodin (lékař, zubař, logoped, PPP apod.)

            vyzvedávání dětí po obědě v době od 12:30 do 12:55 hodin , odpoledne po svačině od  

            15 hodin , zvonit na svou třídu, dítě bude rodiči osobně předáno učitelkou v šatně

            PROSÍME O DODRŽENÍ TĚCHTO ČASŮ !!!!!!! - DĚKUJEME

 • !!! bezpečnostní upozornění !!! - zákaz vstupu na schodiště ke skleníku a do skleníku, do prostoru za budovou školky ; zákaz uvazování psů u vstupu do budovy MŠ, u okna do kuchyně, zákaz vstupu psů do budovy MŠ
 • rodiče překontrolují platnost adresy, telefonních čísel, osob zapsaných pro vyzvedávání dítěte ze školky a dalších údajů na evidenčním listu svého dítěte ve školce , nové změny budou vždy hlásit třídní učitelce !!! ;
 • aktualizujte „EL- Evidenční list“ a „Informovaný souhlas - GDPR“ svým podpisem !!!!!
 • rodiče hlásí alergie a změny v alergiích svého dítěte třídní učitelce !!!(potravinové i jiné)
 • do zařízení vodit jen zdravé dítě !!! ( bez rýmy se zeleným sekretem, bez kašle apod.), ohleduplnost k ostatním dětem i učitelkám, třídní učitelka má právo odeslat rodiče s dítětem pro potvrzení od lékaře o neinfekčnosti dítěte a vhodnosti jeho pobytu v dětském kolektivu
 • dítě si donese do školky svůj hřeben (podepsaný, upravený na pověšení), dívky s delšími a dlouhými vlasy budou mít vlasy upravené tak, aby vlasy nepadaly do očí, do jídla apod.(gumičky, sponky, čelenka,...)
 • možnost donést si kartáček a pastu – z hygienických důvodů prozatím zrušena !!!
 • věci dítěte budou podepsané, bude mít věci na převlečení (jiné do třídy a na zahradu), náhradní oblečení při "nehodě" dítěte (průběžně kontrolovat a dodávat), vhodné přezutí-bačkory do třídy (ne pantofle), věci určené pro pobyt na zahradu budou uložené v přihrádce dítěte zcela nahoře, náhradní oblečení v kapsách látkového kapsáře
 • rodiče budou sledovat nástěnky v šatně, průběžně podle potřeby se mění (nejdůležitější a nejaktuálnější sdělení jsou naproti vstupním dveřím), budou sledovat "Kalendář akcí" ( každá třída má svůj-stojací kalendář v šatně) ; práce dětí – nástěnka v šatně nad přihrádkami dětí, síť na zdi v chodbě (kreslířské, malířské, grafické a jiné výtvory dětí)
 • rodiče mohou kdykoliv požádat o konzultace třídní učitelku ( kratší sdělení budou řešena okamžitě, pro delší sdělení bude dohodnuto datum a čas konzultace)
 • "Pravidla správné a bezpečné hry a pohybu ve školce a na zahradě", která byla s dětmi tvořena a konzultována, jsou viditelně vyvěšena v prostoru třídy – kdykoliv k nahlédnutí ; emoční koutek "Jak se dnes cítím" – nástěnka ve třídě – kdykoliv k nahlédnutí

 

 • odsouhlasen příspěvek do Fondu rodičů 1000,-Kč na dítě, platit u uč.Renáty Stýblové
 • cvičení Sokolínek (vždy čtvrtek dopoledne , začátek 17.9.2020)
 • nabídka odpoledních zájmových kroužků konaných v budově MŠ (Jóga pro děti - Po, Angličtina – Út, Logopedické hrátky - Pá) – zápisové listiny pro zjištění zájmu a závazné přihlášení na nástěnce v šatně, do konce září budou stanoveny závazné termíny započetí kroužků, částka + způsob platby (plánovaný začátek kroužků v říjnu)
 • seznámení s : „Kalendárium akcí 2020/2021“, „Kalendárium Knihovna Korunní“- zatím zrušeno, Fotografování (19.10.2020) – vše vyvěšeno ve výklenku vedle vstupních dveří MŠ, vše vyvěšeno na webu školky
 • seznámení s : „Portfolio 2020/2021 2.třída“ , „Portfolio básní a písní“, „Portfolio knih“ (vše průběžně aktualizováno, stále k nahlédnutí v šatně)
 • seznámení s : "Grafické portfolio dítěte" , "Portfolio předškoláka" – bude na něm pracováno v době odpoledního odpočinku (kdykoliv k nahlédnutí, k nahlédnutí při konzultacích)
 • seznámení s celoročními projekty : „AáBéCéDé hrátky“- projekt s pí.uč. Renátou Stýblovou, „Hrajeme si a učíme se s panem Rokem“ - projekt s pí.uč. Klárou Pospíšilovou (v šatně stále k nahlédnutí – kniha i nástěnka, průběžně aktualizováno )
 • seznámení s kroužkem „Kuprev“ - s pí.uč. Danielou Ferencovou, pro vybrané děti (s OMJ nebo děti s bilingvních rodin) – středa 15:00-15:45 hodin
 • seznámení s kroužkem e-Twining – s pí.uč. Klárou Pospíšilovou a Danielou Ferencovou (pro vybrané děti) – čtvrtek od 15:00 hodin